ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΑΣ ΑΡΤΑΣ
 
Βασ. Πύρρου 27, Αρτα
τηλ. 2681028517
email:cinepallas@yahoo.gr
 
2 ψηφιακές αίθουσες (η αιθ.1 +3D)
 
Τιμές εισιτηρίων: 7 euro
(3D: 8 euro)
 
Παιδικές ταινίες: 6 euro
(3D: 7 euro) 
 
Τρίτη και Τετάρτη ισχύει φοιτητικό - στρατιωτικό εισιτήριο:
-2 euro (min 5 euro)