ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

(ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ Α' ΠΡΟΒΟΛΕΣ)